ارتباط با ماآدرس:

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) ،  کوچه رحیمی، پلاک ۵۴، طبقه پنجم، واحد ۱۸  

تلفن های تماس:

تلفن :  ۲۶۲۰۰۳۲۱  –  ۰۹۹۰۲۳۶۷۵۶۷ – تلفکس : ۲۲۰۵۱۹۸۳ – مشاوره :۹۰۹۲۳۰۵۵۷۰