آیا میدانید ؟(حقوقی – کیفری و جزایی)

آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد. آیا میدانید که : حقوقی – کیفری و جزایی اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده […]

ادامه مطلب