مراحل اعتراض مالیاتی

مراحل اعتراض مالیاتی: ۱⃣توافق با اداره امور مالیاتی: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای […]

ادامه مطلب

سرقفلی

با توجه به تفکیک و تفاوت ماهوی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه، نحوه ارزیابی آن دو را می‌توان به نحو زیر بیان نمود: سرقفلی: ۱- حق سرقفلی مالی است که در بدو اجاره به مالک پرداخت می‌شود و ذاتاً قائم و متکی به محل است و متضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه […]

ادامه مطلب

بخشیدن مهریه

برای بخشش مهریه از سوی زوجه دو حالت وجود دارد:   ?زمانی است که زن در خصوص مهریه، ذمه زوج را “ابراء” می‌کند. به این بیان که زن می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت ( تو را از پرداخت مهریه بری می کنم ) ؛ این بیان باعث می‌شود […]

ادامه مطلب