حقوق ورزشی

حقوق ورزشی : احمد یوسفی صادقلو مدیر روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی در گفتگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران در خصوص انجمن علمی حقوق ورزشی ایران گفت: انجمن علمی حقوق ورزشی ایران از ابتدای سال ۹۰ به صورت نوپا فعالیت خود را آغاز کرد، گر چه این علم در خارج از کشور سابقه‌ای نسبتاً […]

ادامه مطلب