حقوق پزشکی(دکتر مهدی یوسفی صادقلو)

دکتر مهدی یوسفی صادقلو عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص حقوق پزشکی اینگونه توضیح داد: رشته حقوق پزشکی در کنار تحولات پزشکی به تبیین حقوق و تکالیف سازمانهای پزشکی ، پزشکان و بیماران می پردازد . با تخصصی شدن حوزه حقوق پزشکی و تشکیل مراجع قضایی تخصصی مربوط به امور پزشکی ایجاب […]

ادامه مطلب